Nabídka školení montáží, oprav plynových zařízení. 

 

J i ř í H O L U B 

 

Vzdělávací Středisko GAS Olomouc 


Registrováno Čěským Plynárenským Svazem - Grémium pro odborné plynárenské vzdělávání

 ev. č. 03/2021 


telefon: 582 368 963, mobil: 777 864 531, e-mail: gasolomouc@seznam.cz

pořádá v Kulturním domě č.p. 80 obce Výšovice u Prostějova

 

Školení na montáže a opravy plynových zařízení dle NV č.191/2002 Sb. §11, jako připravu na prověření odborné způsobilosti u organizace SOD Technické Inspekce České Republiky - Pověřené organizace ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb.
za účelem vystavení nového, aktualizace stávajícího, nebo rozšíření stávajícího osvědčení.

( osvědčení dle NV č. 191/2022 sb. v platném znění platí po dobu 5 roků ode dne vydání )

 

kurz v rozsahu: 
   F - rozvod plynu 

                                       = Domovní a průmyslové plynovody 
                                          ( materiál – ocel, měď, PE, Vícevrstvé trubky, nerezová ocel )
                     Součástí školení je i lisování mědi tvarovkami VIEGA s vystavením osvědčení na 5 roků                                        = NTL, STL a VTL plynovody pro veřejnou potřebu 
                                          ( materiál – ocel, PE - médium topné plyny )
                                       = Rozvody technických a medicinálních plynů 

   G - spotřeba plynu spalováním 

                                       = Spotřebiče bez omezení druhu, výkonu a paliva

   C - zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic 

                                       = Tlakové stanice, zdroj bez omezení, médium - technické plyny, PB a směsi

   E - Regulační a kompresní stanice

                                       = Bez omezení  

   9.5 – Protikorozní ochrana

                                         = Bez omezení- školí registrovaní lektoři odborného plynárenského vzdělávání, 
- lektoři a zástupci výrobců materiálů na plynovody,
- revizní technici s osvědčením příslušného rozsahu. 

 

 


      TERMÍNY  ŠKOLENÍ  MONTÁŽÍ  A  OPRAV  PLYNOVÝCH  ZAŘÍZENÍ pro rok 2024  
      -----

 

                                       Kurz č. P 09/24

 

St 18.09.   –  Pá 20.09.

 

Zkouška - Individuálně

 

Kurz č. P -----

 

-----   –  -----

 

Zkouška - -----

 

Kurz č. P -----

 

-----   –  -----

 

Zkouška - -----

 

Kurz č. P -----

 

-----   –  -----

 

Zkouška - -----

 

Kurz č. P -----

 

-----   –  -----

 

Zkouška - -----

 

Kurz č. P -----

 

-----   –  -----

 

Zkouška - -----

 

 

Upozornění na organizační změny !!!!!!!!!

-          úhrada školení bankovním převodem na základě zaslaných podkladů předem

-          úhrada zkoušky bankovním převodem na základě předem zaslaných podkladů od TIČR - pověřené organizace

       po odeslání zádosti o prověření elektronicky na dispečink TIČR - pověřené organizace.

- Na požádání zašleme.

-

Pro včasnou registraci, prosím zašlete závaznou přihlášku.

-----CENA KURZU:


Cena školení :

                                  V rozsahu základní skupiny: Obecná část + F1 a G1 = 4200,- Kč + 21% DPH
                                  cena za každou další skupinu se navyšuje o 300,- Kč + 21% DPH
                                  ( platba bankovním převodem na základě zaslaných podkladů předem )

                                  ----------------------------------------------------
                                  --------------------------------------------------- 
                                  ---------------------------------------------------

Cena zkoušky :

                                  Individuálně dle ceníku uvedeném v zákoně č. 250 / 2021 Sb. 
                                  Na základě podkladů TIČR 
                                  -----
                                  -----
                                  -----  


 

Součástí kurzu jsou doprovodné materiály školeného rozsahu.