Nabídka školení montáží, oprav plynových zařízení. 

 

J i ř í H O L U B 

 

Vzdělávací Středisko GAS Olomouc 


Registrováno Čěským Plynárenským Svazem - Grémium pro odborné plynárenské vzdělávání

 ev. č. 3/2016 


779 00 Olomouc Na Zákopě č. 2 ; průmyslový areál Stamedop  
U Panelárny 1 ; GPS: N 49°36´17.656" E 17°17´21.958" 
tel.fax.záznam: 582 368 963, mobil: 777 864 531, e-mail: gasolomouc@seznam.cz

pořádá v Olomouci

 

Školení na montáže a opravy plynových zařízení jako připravu na prověření odborné způsobilosti u organizace SOD Technické Inspekce České Republiky
za účelem vystavení nového, aktualizace stávajícího, nebo rozšíření stávajícího osvědčení.

( osvědčení dle zákona č. 174/1968 sb. v platném znění nově platí po dobu 5 roků ode dne vydání )

 

kurz v rozsahu: 
   F - rozvod plynu 

                                       = Domovní a průmyslové plynovody 
                                          ( materiál – ocel, měď, PE, Vícevrstvé trubky, nerezová ocel )
                     Součástí školení je i lisování mědi tvarovkami VIEGA s vystavením osvědčení na 5 roků                                        = NTL, STL a VTL plynovody pro veřejnou potřebu 
                                          ( materiál – ocel, PE - médium topné plyny )
                                       = Rozvody technických a medicinálních plynů 

   G - spotřeba plynu spalováním 

                                       = Spotřebiče bez omezení druhu, výkonu a paliva

   C - zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic 

                                       = Tlakové stanice, zdroj bez omezení, médium - technické plyny, PB a směsi

   E - Regulační a kompresní stanice

                                       = Bez omezení  

   9.5 – Protikorozní ochrana

                                         = Bez omezení- školí registrovaní lektoři odborného plynárenského vzdělávání, 
- lektoři a zástupci výrobců,
- revizní technici s osvědčením příslušného rozsahu. 


      TERMÍNY  ŠKOLENÍ  MONTÁŽÍ  A  OPRAV  PLYNOVÝCH  ZAŘÍZENÍ pro II. pol. roku 2020  
-Školení zájemců o zkoušku Revizního Technika

 

                                       Kurz č. P 09/20

 

Út 22.09.  –  Čt 24.09.

 

Zkouška - Pá 25.09.2020

 

Kurz č. P 11/20

 

Út 24.11.   –  Čt 26.11.

 

Zkouška - Pá 27.11.2020

 

Kurz č. P -----

 

-----   –  -----

 

Zkouška - -----

 

Kurz č. P -----

 

-----   –  -----

 

Zkouška - -----

 

Kurz č. P -----

 

-----   –  -----

 

Zkouška - -----

 

Kurz č. P -----

 

-----   –  -----

 

Zkouška - -----

 

 

Upozornění na organizační změny !!!!!!!!!

-          úhrada školení bankovním převodem na základě zaslaných podkladů předem

-          úhrada zkoušky bankovním převodem na základě zaslaných podkladů předem

 

Každý žadatel nejpozději 15 dnů před zahájením kurzu musí připravit pro TIČR tyto doklady:

-

- potvrzení o min. 1.roční praxe u montážní firmy v oboru PZ, včetně kopie Oprávnění uvedené firmy (nebo čestné prohlášení o praxi v případě vlastní nebo už neexistující firmy + kopii příslušného Oprávnění) - NOVÍ ŽADATELÉ

- Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti -  dle vyhl. č. 79/2013 - Všichni žadatelé

- kopii stávajícího Osvědčení pokud jej vlastníte, dále vyplněnou a podepsanou žádost o prověření odborné způsobilosti jednotlivců - možno stáhnout na www.ticr.cz nebo na požádání zašleme. - Všichni žadatelé

  -- -- -- -- --

Pozn:

U zkoušky stačí pouhý 1 den prodlení a vaše Osvědčení by pozbylo platnost. V tom případě by následná zkouška byla cenově znevýhodněna – nebyla by totiž brána jako „aktualizovaná“, ale jako „nová“ – za plnou cenu dle ceníku MPSV ČR.

Uvažte proto, prosím, který termín by byl pro vás výhodnější.

Pro včasnou registraci, prosím zašlete spolu se závaznou přihláškou vyplněnou žádost o registraci.

-----CENA KURZU SE DĚLÍ NA – CENU ŠKOLENÍ A CENU ZKOUŠKY.


Cena základního školení :

                                  rozsahu jedné skupiny např. G činí : 3200,- Kč + 21 % DPH
                                  cena rozsahu – F+G: 3700.- Kč + 21 % DPH
                                  cena rozsahu – F+G+C: 4700.- Kč + 21 % DPH

                                  cena rozsahu - E+F+G+C: 5200.- Kč + 21 % DPH;
                                  ( platba bankovním převodem na základě zaslaných podkladů předem ) 
                                  ---------------------------------------------------

Cena zkoušky :

                                  ceník TI ČR daný vyhl. MPSV č. 398/2001 sb. 
                                  činí od 3 000.- Kč  dle rozsahu a druhu zkoušky
                                  -----
                                  -----
                                  -----  


 

Po dobu školení možnost zakoupení souvisejících TPG, TDG a související literatury.
Požadavky na literaturu a závaznou přihlášku zašlete nejpozději 15 dnů před zahájením kurzu na uvedená spojení