J i ř í  H O L U B 

Vzdělávací středisko GAS Olomouc

Registrováno Českým Plynárenským Svazem - Grémium pro odborné plynárenské vzdělávání
ev. č. 03/2021

 


telefon: 582 368 963, mobil: 777 864 531

 

Odborné kurzy pro izolatéry plynových zařízení 
dle TPG 927 02

.
Školení pracovníků pro aplikaci protikorozní ochrany v zemi uložených ocelových zařízení ukončené zkouškou a vystavením osvědčení o kvalifikaci izolatéra.
vyžadováno TIČR při vydání Oprávnění k montážím plynových zařízení 

Cena kurzu:  3000,- Kč vč. 21 % DPH - Termín kurzů dle dohody a počtu uchazečů 

Platba v hotovosti a v ceně je doprovodný materiál střediska dle TPG 920 21
( osvědčení platí po dobu 3 roků ode dne vydání )

Kurz v rozsahu: TPG 920 21 = Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení 
                                                    a volba izolačních systémů 
                          TPG 920 22 = Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. 
Program kurzu: - druhy koroze ( půdní a bludnými proudy )
- druhy ochrany ( pasivní a aktivní ochrana )
- druhy izolací, jejich vhodnost použití a technologické postupy izolování
- praktické ukázky aplikace jednotlivých druhů izolací
- technologické postupy oprav poškozených izolací
- kontrola kvality izolací včetně jiskrové zkoušky
- závěrečné přezkoušení 

Vydané doklady: průkaz izolatéra a Osvědčení o kvalifikaci.
(vydání do 5-ti dnů)

 


....................................................................zde odstřihněte....................................................................

 

PŘIHLÁŠKA


Kurz izolatéra č. ...................... od čtvrtku ...................... do pátku ......................

Firma:.................................................................................... IČO.............................. DIČ..................................

Adresa:...........................................................................................PSČ........................mobil..............................

Kontaktní osoba:..............................................     tel/fax:   .................................   e-mail:...............................

Jméno a příjmení                                                             datum narození
účastníka:.....................................................                    účastníka...................................................

méno a příjmení                                                               datum narození
účastníka:.....................................................                    účastníka...................................................

méno a příjmení                                                               datum narození
účastníka:.....................................................                    účastníka...................................................

 

 


                                                                                                     ...................................................
                                                                                                       podpis a razítko objednatele