Jiří H o l u b - plynová zařízení      Plynárenské vzdělávací středisko GAS Olomouc

798 09 Výšovice č. 99, IČO: 64494594               ev.č. 03 / 2021 - ČPS

            

 

   kód P ../.. 

Základní kurz MONTÉR A OPRAVÁŘ PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

kurz v rozsahu: F - rozvod plynu a G - spotřeba plynu spalováním 

 

  1. ČSN EN 1775 a TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v bud.
  2. ČSN 734201 - Komíny a kouřovody spotřebičů paliv.
  3. TPG 800 03 - Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu.
  4. ČSN 070703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
  5. ČSN EN 15 001 - Průmyslové plynovody.
  6. ČSN 063003 - Průmyslové plynové pece
  7. ČSN 386405 - Plynová zařízení - zásady provozu.
  8. Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním přetlakem do 16 barů - včetně. 
      ČSN EN 12007 - 1 Část 1. Všeobecné funkční požadavky
      ČSN EN 12007 - 2 Část 2. Specifické funkční požadavky na polyetylen do 10 barů
      ČSN EN 12007 - 3 Část 3. Specifické funkční požadavky na ocel.
      ČSN EN 12007 - 4 Část 4. Specifické funkční požadavky na rekonstrukce.
      ČSN EN 12327 - Tlakové zkoušky,postupy při uvádění do prov.a odstavování z provozu-Funkční     

      požadavky
      TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů vč.
      TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu
  9. ČSN EN 12279 - Zařízení pro regulaci tlaku plynu na přípojkách - Funkční požadavky.
10. TPG 609 01 - Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 5 barů včetně. 
       Umísťování a provoz.
11. TPG 606 01 - Regulační soupravy do průtoku 200 m3/h 
12. ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
13. TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu 

14. TPG 605 02 - Regulační stanice a regulační zařízení.
15. Související právní předpisy pro plynová zařízení v platném znění:
      č. 91/1993, NV č.101/2005, NV č.191/2022, NV č.192/2022 v platném znění.

rozsah školení: 24 vyučovacích hodin přednášky + samostudium + zkoušky
Školí odborníci z oboru plynových zařízení, registrovaní lektoři odborného plynárenského vzdělávání
a revizní technici plynových zařízení.

V ceně školení jsou doprovodné materiály, vystavení osvědčení o proškolení a malé občerstvení.