Jiří H o l u b - plynová zařízení     Plynárenské vzdělávací středisko GAS Olomouc

798 09 Výšovice č. 99, IČO: 64494594               ev.č. 03 / 2021 - ČPS

            

                                                                   

        - Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení: 

           C - zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
               - bez omezení
           E - zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů - regulační stanice
           F - zařízení pro rozvod plynů - bez omezení
           G - zařízení pro spotřebu plynu spalováním - bez omezení

 

        - Revize a zkoušky tlakových zařízení:

           R - TZ - NA, NB - provozované tlakové nádoby stabilní
           R - TZ - K4 - provozované parní a kapalinové kotle 4 třídy

 

        - Odborné prohlídky NTL plynových kotelen

          dle vyhl. ČÚBP č. 91/1993 sb. a NV č. 101/2005
        -