Jiří H o l u b - plynová zařízení      Vzdělávací Středisko GAS Olomouc

798 09 Výšovice č. 99, IČO: 64494594               ev.č. 002/927/2001 - GAS Praha

            

Nabídka kurzů     Kurzy izolatérů     Přihláška           přihláška ke stažení:

                                                                                                         (pravým tlačítkem myši + Uložit cíl jako...)

 _______________________________________________________________

 

Vzdělávací Středisko GAS Olomouc

ev.č. 002 / 927 / 2001 - GAS Praha a ev.č. 02 / 2011 ČPS

(Registrováno GAS s.r.o. - organizací pro výkon společných činností v plynárenství ČR, RWE a ČPS.)

provozovna Olomouc Na Zákopě 2/628, 779 00 Olomouc

(průmyslový areál Stamedop)

 

   POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S TECHNICKOU INSPEKCÍ ČR :

- Školení montážních pracovníků plynových zařízení a RT ukončené zkouškou:

    za účelem vystavení nového, rozšíření stávajícího, nebo obnovení osvědčení o odborné způsobilosti

    k montážím a opravám plynových zařízení u organizace státního odborného dozoru 

    (osvědčení dle zákona č. 174 / 1978 sb. v platném znění platí 5 roků od dne vydání.)


Rozsah školení a zkoušky:

 

F - zařízení pro rozvod plynů ( materiál ocel, měď, PE )

    - Domovní plynovody, Průmyslové plynovody
    - NTL, STL a VTL plynovody pro veřejný rozvod
    - Rozvody technických plynů 

 

G - zařízení pro spotřebu plynu spalováním 

    - rozsah od spotřebičů do 50 kW až po spotřebiče bez omezení 
      druhu a výkonu ( médium plynná paliva )

 

C - zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic

    - Tlakové stanice plynů, zdroj plynu bez omezení
    -----

 

E - zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů

    - Regulační a kompresní stanice ( médium zemní plyn )
    (třídenní kurzy ukončené zkouškou organizací státního odborného dozoru)


- Školení obsluhovatelů TNS dle vyhl. ČÚBP č. 18/1979 sb.

- Školení obsluh plynových zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 21/1979 sb.
- Školení obsluh NTL plynových kotelen dle vyhl. ČÚBP č. 91/1993 sb.
- Prodej související doprovodné odborné literatury a poradenství
- Školení zájemců o složení zkoušky revizního technika PZ