Jiří H o l u b - plynová zařízení      Plynárenské vzdělávací středisko GAS Olomouc

798 09 Výšovice č. 99, IČO: 64494594               ev.č. 03/2021 - ČPS

            

Nabídka kurzů     Kurzy izolatérů     Přihláška           přihláška ke stažení:

                                                                           (pravým tlačítkem myši Uložit jako nebo klik na ikonu)

 _______________________________________________________________

 

Vzdělávací Středisko GAS Olomouc pořádá v Kulturním domě č.p. 80 

obce Výšovice u Prostějova

 

- Školení montážních pracovníků plynových zařízení - doklad ke zkoušce:

    za účelem vystavení nového, rozšíření stávajícího, nebo obnovení osvědčení o odborné způsobilosti

    k montážím a opravám plynových zařízení u organizace státního odborného dozoru 

   

Vzdělávací středisko registrováno organizací pro výkon společných činností

v plynárenství ČR - Český plynárenský svaz


Rozsah školení a zkoušky:

 

F - zařízení pro rozvod plynů ( materiál ocel, měď, PE )

    - Domovní plynovody, Průmyslové plynovody
    - NTL, STL a VTL plynovody pro veřejný rozvod
    - Rozvody technických plynů 

 

G - zařízení pro spotřebu plynu spalováním 

    - rozsah od spotřebičů do 50 kW až po spotřebiče bez omezení 
      druhu a výkonu ( médium plynná paliva )

 

C - zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic

    - Tlakové stanice plynů, zdroj plynu bez omezení
    -----

 

E - zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů

    - Regulační a kompresní stanice ( médium zemní plyn )


DÁLE:


- Školení obsluhovatelů TNS dle NV č. 192/2022 sb. a ČSN 69 0012

- Školení obsluh plynových zařízení dle NV č. 191/2022 Sb.
- Školení obsluh NTL plynových kotelen dle vyhl. ČÚBP č. 91/1993 sb.
- Pořádáme odborné kurzy jako přípravu k získání průkazu izolátéra